Objava

U sklopu dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007. - 2013. obrtu KO-ART proizvodni, uslužno-servisni i trgovački obrt, Savska 141, 10000 Zagreb dodjeljena su bespovratna sredstva za provedbu projekta pod nazivom: Unaprjeđenje procesa razvoja, proizvodnje i prodaje primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije, broj projekta RC.2.1.11-0009.

Ukupni iznos Projekta procjenjuje se na 732.462,80 kuna.

Dodjeljen iznos bespovratnih sredstava iznosi 498.723,96 kuna.

Provedbom projekta predviđene su slijedeće aktivnosti:

  1. Nabava softver razvoj
  2. Nabava opreme za proizvodnju
    • Grupa 1. Računala
    • Grupa 2. Printer za tekstil
    • Grupa 3. Softver za izradu krojeva
  3. Promidžba i vidljivost - Dizajn web stranice

Projekt se provodi u trajanju od 16.2.2015 do 16.2.2016. godine.

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost KO-ART proizvodni, uslužno-servisni i trgovački obrt.

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost KO-ART, proizvodno, uslužno-servisni i trgovački obrt.