OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA 2018

U sklopu dodjele bespovratnih sredstava za program «OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA 2018» obrtu KOART, dodijeljena su bespovratna sredstva za provedbu projekta nabave novog vijčanog kompresora za dobavu zraka u iznosu od 44.900,00 kn, a sredstva za provedbu su osigurana iz proračuna Republike Hrvatske, odnosno sredstva su dodijeljena od strane MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA.

Projekt se provodio od 01.10.-31.12.2018.

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost KO-ART, proizvodno, uslužno-servisni i trgovački obrt.
ULAGANJE U PROŠIRENJE PROIZVODNIH KAPACITETA I RAZVOJ VLASTITOG BRANDA OBRTA KO-ART

Na dan 10.09.2017. godine KO-ART, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE, SERVIS I TRGOVINU u suradnji sa tvrtkom Horus Business Consulting započela je s provedbom projekta : "Ulaganje u proširenje proizvodnih kapaciteta i razvoj vlastitog branda obrta KO-ART"
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:

 • Unaprijediti konkurentnost, tržišni udio i kvalitetu proizvoda obrta za proizvodnju KO-ART kroz ulaganje u materijalnu imovinu

Specifični cilj projekta:

 • Proširenje postojećeg proizvodnog pogona koje će rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta, povećanjem prihoda od prodaje i ostalih pokazatelja poslovanja.

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta: Ulaganje u proširenje proizvodnih kapaciteta i razvoj vlastitog branda obrta KO-ART
 • Trajanje: 12 mjeseci
 • Vrijednost projekta: 357.404,39 kuna
 • EU sufinanciranje: 300.000,00 kuna
 • Korisnik: KO-ART, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE, SERVIS I TRGOVINU

Očekivani rezultati provedbe:

 • Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
 • Povećanje prodajnih prihoda
 • Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
 • Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
 • Povećanje proizvodih kapaciteta

SAŽETAK: Ovaj projekt se provodi u skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 "Poslovna konkurentnost", investicijskim prioritetom 3d, specifičnim ciljem 3d1 "Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima"

Kontakt osoba: TOMISLAV PETKOVIĆ; 091 51 01 661; petko@koart.hr; www.koart.hr za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost KO-ART, proizvodno, uslužno-servisni i trgovački obrt.
Objava

U sklopu dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007. - 2013. obrtu KO-ART proizvodni, uslužno-servisni i trgovački obrt, Savska 141, 10000 Zagreb dodjeljena su bespovratna sredstva za provedbu projekta pod nazivom: Unaprjeđenje procesa razvoja, proizvodnje i prodaje primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije, broj projekta RC.2.1.11-0009.

Ukupni iznos Projekta procjenjuje se na 732.462,80 kuna.

Dodjeljen iznos bespovratnih sredstava iznosi 498.723,96 kuna.

Provedbom projekta predviđene su slijedeće aktivnosti:

 1. Nabava softver razvoj
 2. Nabava opreme za proizvodnju
  • Grupa 1. Računala
  • Grupa 2. Printer za tekstil
  • Grupa 3. Softver za izradu krojeva
 3. Promidžba i vidljivost - Dizajn web stranice

Projekt se provodi u trajanju od 16.2.2015 do 16.2.2016. godine.

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost KO-ART, proizvodno, uslužno-servisni i trgovački obrt.