Dorade i usluge
Sitotisak - direktni tisak

Sitotisak - direktni tisak

Sitotisak je metoda rada pomoću sita. To je svila napeta na okvir na kojoj je prethodno snimljen željeni motiv. Povlačenjem boje preko svile sitne čestice boje prolaze na željeni predmet i tako ostavljaju otisak zadanog motiva. Boje koje se koriste u sitotisku imaju iznimno dug vijek trajanja i punoću na skoro svim tvrdim materijalima kao što su plastika, metal, drvo, guma, staklo, keramika i na tkaninama. Sitotisak se najčešće koristi za majice, torbe, ruksake, pregače, kape, vrećice i ostale promotivne artikle kad su za to ispunjeni uvjeti.

Transfer tisak - indirektni tisak

Transfer tisak - indirektni tisak

Tehnika koja se upotrebljava za tisak na tkaninu. Na papir se jednom od poznatih tiskovnih tehnika otisne otisak (sitotisak, digitalni tisak, offset tisak), te se taj papir stavi na tkaninu i pritisne uz nju, te se uz djelovanje topline otisak prenese na tkaninu.

Zlatotisak

Zlatotisak

Zlatotisak ili foliotisak je tehnika tiska koja koristi foliju napravljenu od višeslojnog poliestera koji pod utjecajem visoke temperature i pritiska otpušta na podlogu tanki metalizirani sloj. Ugrijana tiskarska forma (klišej) stavlja se na poleđinu poliesterske trake, aktivirajući ljepilo, koje tada prijanja na podlogu. U zlatotisku se najčešće koristi zlatna ili srebrna folija ali otisak može biti i u ostalim bojama.